Aktívne a zdravo

Pre všetkých fanúšikov aktívneho životného štýlu

Odborný garant


Michal Uličný

Kondičný tréner a triatlonista

Michal je zakladateľom gymu CoreBa v Bratislave, kde sa sám venuje klientom, ktorých šport napĺňa tak ako jeho. Zameriava sa predovšetkým na cvičenia hlbokého stabilizačného systému, ktorý je vo svete známy pod menom core. Jeho denná náplň je pomáhať nielen športovcom, ale aj bežnej verejnosti s prevenciou voči zraneniam, s naučením sa správnych pohybových vzorov a samozrejme so zvyšovaním výkonnosti a kvality života.

Šťastný klient je zdravý klient...

V roku 2019, Michal ako tréner a triatlonista, založil projekt Multisport triathlon team (multisport.team). Na základe svojich viac ako desaťročných skúseností s triatlonom, naštudovanej literatúry, absolvovaných školení a kurzov a taktiež vzdelania, odborne pripravuje členov svojho tímu na ich prvé triatlony, maratóny ale aj preteky, pod názvom IRONMAN.
Mgr. Patrik Čurila

Triatlonový, Atletický tréner a lyžiarsky a lezecký inštruktor

Zakladateľ triatlonového tímu Tri 2 Fly

Ako jedinec odmalička vychovávaný a vedený k športu a pohybu mám to šťastie, že ho môžem nazývať svojou prácou. Šport, pohyb, jeho rôzne odvetvia a úskalia ma formovali a dodnes formujú ako po fyzickej tak mentálnej stránke. Dodali mi cieľavedomosť, disciplínu, sebarealizáciu, zdravé sebavedomie a v neposlednom rade zdravie. Ako fyzické tak mentálne . A práve preto sa snažím “svet” pohybu” ukázať verejnosti, klientom, mladšej generácií a komunite, ako aj odovzdať skúsenosti, vedomosti a zážitky, ktoré som za posledných 15 rokov výkonnostného športovania a študovania dokázal nadobudnúť.

Pohybom k fyzickému a mentálnemu zdraviu.
“Stereotyp v živote človeka je bežný, dlhodobá stagnácia ubíja.”

V roku 2019 sme založili triatlonový tím “Triathlon to Fly” (www.tri2fly.sk) ktorý spája detí a dospelých a snaží sa im ukázať ako pohyb a výzvy s ním spojené dokážu zvýšiť kvalitu života.. Formou 3 najzákladnejších vytrvalostných športov, plávania, cyklistiky, behu a doplnkových cvičení a posilňovane zabezpečíme nielen vyššie spomenuté ale aj pestrosť, variabilitu a perfektné dopĺnanie sa zhladiska zábavy, motivácie, progresu vo fyzickej výkonnosti ako aj vyvarovaniu sa zraneniam.. a o benefitoch socializačného aspektu nemusím ani hovoriť… (:

Sledujte a počúvajte nás na: