KRAJší život

na strednej škole s duálnym vzdelávaním

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické, priamo na pôde zamestnávateľa.
Okrem náskoku v praxi získa aj pravidelné finančné ohodnotenie.

Končíš základnú školu a nevieš kam ďalej?


Partnerské školy:


BA | SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB SAMUELA JURKOVIČA - Bratislava

Študijné a učebné odbory, v ktorých prebieha duálne vzdelávanie u nás:

• obchodný pracovník

Kompetenčný profil absolventa:

 • ktorý je schopný samostatne vykonávať pracovné činnosti v obchodnej sfére, v maloobchode a veľkoobchode
 • riadi a koordinuje činnosti kolektívu zamestnancov
 • ovláda rozdelenie a charakteristiku tovarov
 • administratívne práce
 • teóriu ekonomiky, účtovníctva a financií na úrovni podniku aj celého hospodárstva.

• predavač

Kompetenčný profil absolventa:

 • samostatný výkon činností v obchodných prevádzkach
 • má základné ekonomické vedomosti a zručnosti, nevyhnutné pre výkon činnosti
 • ovláda zásady komunikácie a správania sa v kontakte so zákazníkom
 • vykonáva prácu pokladníka
 • rieši spotrebiteľské reklamácie
 • má základné vedomosti o tovare a tovare ostatných sortimentných skupín
 • poskytuje odborné informácie zákazníkom
 • vystavuje doklady o predaji, o objednaní a úhrade tovaru alebo služby
 • ovláda inventarizačné práce ako aj výpočtovú techniku
 • vybavuje sťažností a reklamácie


BA | OBCHODNÁ AKADÉMIA, Račianska 107 – Bratislava

Študijný a učebný odbor, v ktorom prebieha duálne vzdelávanie u nás:

• obchodná akadémia

Kompetenčný profil absolventa:

 • ktorý je schopný samostatne vykonávať administratívne pracovné činnosti v obchodnej sfére, v maloobchode a veľkoobchode
 • ovláda teóriu ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie podniku
 • pracuje so štatistikami, podieľa sa na projektoch v úrovni podniku
 • ovláda administratívne procesy centrálne previazané s obchodnými prevádzkami a centrálnym skladom
 • ovláda zásady komunikácie a správania sa v obchodnom stykuČo ti ponúkame:


• Vlastné peniaze

Vďaka odpracovaným hodinám a podnikovému štipendiu si vieš mesačne zarobiť viac ako 250 eur, plus polročný jednorazový prospechový príspevok.

• Príspevok na stravu a pracovné oblečenie

Vo forme stravovacej karty.

• Odbornosť

Odborný výcvik s tými najlepšími v odbore.

• Garanciu pracovného miesta

Po úspešnom ukončení školy Ti garantujeme pracovnú ponuku.

• Vzdelávacie aktivity

Kultúrne, športové a spoločenské podujatia, interné školenia.

Napíš na dualko@terno.sk, alebo vyplň formulár a prihlás sa: