Život bez obmedzení

Pre všetkých
s potravinovou intoleranciou

BLOG 05 | #5: Ako sa naučiť žiť s histamínovou intoleranciou

Histamínová intolerancia je porucha charakterizovaná nedostatočným rozkladom histamínu nahromadeného v organizme. Čoraz viac ľudí trpí touto intoleranciou a často ani nevedia, ako sa správne stravovať. Ako sa prejavuje, ako ju diagnostikovať a ako ju liečiť?

Histamínová intolerancia sa v poslednom období stáva veľmi častou diagnózou. Predpokladá sa, že histamínovou intoleranciou trpí zhruba 3% obyvateľstva, no čísla idú hore. „V ambulancii sa s touto diagnózou stretávame veľmi často a zdá sa, že táto diagnóza je podhodnotená,“ povedal doktor Vladislav Abaffy zo Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení.

Mnohí si však nevedia vysvetliť, ako histamínová intolerancia vzniká. „Jej príčinou je reakcia ľudského organizmu na histamín. To je látka, ktorá sa v našom tele prirodzene vyskytuje a je produkovaná bunkami sliznice, kože a pod. Pri akomkoľvek podráždení tieto bunky vyprodukujú histamín do krvi a táto zvýšená hladina v krvi robí príznaky, ktorým hovoríme histamínová intolerancia,“ vysvetlil lekár.

Kritické skupiny potravín

Histamín sa nachádza takmer vo všetkých potravinách, prevažne v mäse a syroch. Môže sa nachádzať v konzervovaných potravinách, alebo tiež v skôr uvarených jedlách. Ak ich odložíte do chladničky, alebo neskonzumujeme hneď, množstvo histamínu v nich rastie. „Histamín sa nachádza v potravinách, ktoré fermentujú a nie je ho možné eliminovať varením, pečením, smažením či dusením. Proste to nejde,“ vysvetľuje ďalej Abbafy. Histamín sa v potravinách rozkladá alebo vytvára. „Pokiaľ fermentácia prebieha aj po príprave potraviny, znamená to, že je nedostatočne tepelne spracovaná a histamín sa vytvára aj naďalej. Pokiaľ je potravina spracovaná dobre, histamín sa netvorí. Hladina histamínu, ktorá je v čerstvej potravine státím potraviny stúpa, ale po jej spracovaní už potom nestúpa,“ doplnil odborník.

Intoleranciu prezradia príznaky

Hlavné príznaky histamínovej intolerancie vyplývajú zo samotnej reakcie tela. „Zareaguje tráviaci trakt, začne nafukovanie, zhoršenie trávenia, hnačky. Sú tam aj celkové príznaky, to znamená, že keď hladina histamínu v krvi presiahne istú hodnotu, tak nasleduje začervenanie kože, tachykardia, zvýšený alebo znížený tlak a reaguje celý organizmus,“ vymenoval Abbafy. Histamínová intolerancia má ale veľmi podobné príznaky ako iné potravinové alergie a ľudia si ju môžu pomýliť. „Dá sa zameniť napr. s dismikróbiou. Lekár ju môže aj zle diagnostikovať,“ doplnil.

Presnú diagnózu určí vyšetrenie

Diagnostika pri histamínovej intolerancii je veľmi problematická. Keď má človek podozrenie, musí absolvovať vyšetrenie. „Lekár musí najskôr pacienta dôkladne vyšetriť, opýtať sa ho na príznaky, a podľa nich postupovať ďalej. Niekedy už samotné príznaky naznačujú o čo ide, ale kvalitne spracovaná a dopodrobna odobraná anamnéza je základom,“ tvrdí lekár. Ten môže vyšetrenie doplniť o ďalšie pomocné vyšetrenia krvi. „Enzýmy v krvi nám povedia, aká je hodnota enzýmu Diaminooxidáza, aká je hodnota jej funkcie a koľko jej je. Hovorí nám, či je alebo nie je v správnom množstve a či správne funguje,“ vysvetlil Abbafy s tým, že k týmto testom sa robí rozbor aj ďalších enzýmov z krvi.

Rôzne typy histamínovej intolerancie

Ako pri iných intoleranciách, aj pri histamíne existuje viac typov. Tie sa od seba odlišujú. „Závisí od toho, čím je intolerancia spôsobená. Buď je to znížený výskyt enzýmu, ktorý histamín rozkladá, alebo je to zvýšený prívod histamínu do tela, alebo je množstvo enzýmu rovnaké, ale nie je dostatočne funkčné,“ uviedol lekár. Podľa toho sa rozlišujú 3 typy histamínovej intolerancie. „Primárna, ktorá je spôsobená geneticky. Pokiaľ ju má pacient geneticky danú, tak sa histamínová intolerancia prejaví. Druhý typ je klinický, čiže bežný typ, ktorý vzniká po zápaloch a infekciách, kde samotný enzým je v normálnom množstve, ale nemusí byť funkčný. Alebo človek môže mať znížene množstvo tohto enzýmu. Tretí typ je najbežnejší, kde o intolerancii ani nehovoríme, a to je vtedy, keď sa histamín vo veľkom množstve dostane do organizmu, alebo sa vytvorí a aj keď máme správne množstvo Diaminooxidázy a je aj správne fungujúca, napriek tomu sa intolerancia rozvinie,“ vysvetlil rozdiely Abbafy.

Pomôže jedine diéta

Aj spôsob liečby sa pri rozdielnych typoch histamínovej intolerancie rozlišuje. „Lieky na histamínovú intoleranciu zatiaľ nie sú. V liečbe uprednostňujeme hlavne diétu. Pri prvom type na to prídeme tým, že v krvi je znížená hladina enzýmu. Začíname eliminačnou diétou, to znamená, že všetko, čo sa týka histamínu z potravy vylúčime a postupne pridávame, čím zistíme, kde je hranica množstva toho histamínu,“ tvrdí doktor. Ak bude človek diétu prísne dodržiavať, jeho celkový stav sa môže zlepšiť. „Ak je histamínová intolerancia daná geneticky, určite nevymizne. Ak sa prejavila po zápaloch, tak je možné, že časom sa histamínová intolerancia a jej prejavy zmenšia. Zatiaľ ale nemáme skúsenosti s tým, aby úplne vymizla,“ doplnil.

Zdravotný stav sa môže aj zhoršiť

Ak človek trpiaci histamínovou intoleranciou diétu nedodržiava a príznaky si dlhodobo nevšíma, môže si skutočne uškodiť. „Dlhodobá ignorácia diéty zhoršuje celkový stav. Je možné, že pacient, si neuvedomuje, že má histamínovú intoleranciu. U niekoho sa prejaví zhruba 30 minút až 72 hodín po konzumácii jedla. Vtedy je ťažké určiť, či jeho prejavy majú niečo spoločné s jedlom, alebo nie. V tomto prípade odporúčam písať si potravinový denník, aby pacient vedel, čo a kedy jedol a príznaky k nim vedel priradiť,“ uzavrel doktor Vladislav Abaffy.

Kraj | 05. 09. 2019

Zoznam blogov

Zoznam podcastov