Život bez obmedzení

Pre všetkých
s potravinovou intoleranciou

BLOG 83 | #83: Heslo potravinovo a nutrične vzdelaného človeka: (Pre)čítať, pochopiť, spracovať a využiť vo svoj prospech!

Gramotnosť. Slovo, ktoré v širšom zmysle označuje elementárne (základné) znalosti a zručnosti človeka v určitej oblasti.

Dnes sú nám dobre známe aj pojmy ako čitateľská, informačná, digitálna, počítačová alebo počítačová gramotnosť, aj keď by sme mohli polemizovať o tom, nakoľko tieto typy gramotností „ovládame“.

V súvislosti so zameraním sa na zdravý životný štýl existuje aj zdravotná gramotnosť. Ako už vyplýva z jej názvu, súvisí so zdravím. Zahŕňa schopnosť a snahu starať sa o jeho fyzickú aj duševnú stránku, napríklad pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok, ale tiež kritické myslenie v rámci prístupu k lekárskym informáciám a produktom (napríklad liekom) a napokon schopnosť ovládať základné informácie o tom, ako sa správne stravovať.

Popri zdravotnej však treba spomenúť aj potravinovú gramotnosť, zahŕňajúcu základné vedomosti o potravinách, ale tiež stravovacie postoje ako také. Jej podmnožinou je takzvaná nutričná gramotnosť. „Zaoberá sa“ živinami a výživovými hodnotami potravín a predstavuje schopnosť jednotlivca a spoločnosti prečítať si „adekvátne“ informácie s porozumením a v príhodnej chvíli prijímať správne „výživové rozhodnutia“! Nutrične gramotný človek by mal rozumieť slovným spojeniam ako „energetická hustota“, mal by vedieť čítať a správne dešifrovať informácie na obaloch potravín a kontrolovať svoju telesnú hmotnosť. Ľudovo a veľmi zjednodušene povedané – správne jesť.

Koniec koncov, odborný pohľad na vec nám v podcaste k tejto téme opäť poskytol odborník na zdravý životný štýl, gastroenterológ - MUDr. Peter Minárik.

Každá civilizovaná krajina má dnes vypracované odporúčania zdravej výživy, ktoré by mali jej obyvateľom zjednodušiť „orientáciu“ v potravinových skupinách. Je dôležité vedieť nielen to, ktoré potraviny treba pri konzumácii uprednostniť pred inými, ale tiež v akých veľkých množstvách a koľkokrát za deň si ich naservírovať na tanier.

Vzhľadom na to, že žijeme dobu užitočných aplikácií, ktoré nám v mnohých smeroch zjednodušujú život, je na mieste otázka, či existujú pomôcky na správne stravovanie sa. Odpoveď znie: áno! Okrem rôznych internetových aplikácií a (výživových) kalkulačiek, je k dispozícii napríklad užitočná a všeobecne uznávaní (írska) potravinová pyramída alebo (britský) zdravý tanier. Ako sme spomínali v úvode, je dôležité informácie z nich správne (pre)čítať, pochopiť, spracovať a využiť vo svoj prospech!

Potravinovú a nutričnú gramotnosť ovplyvňujú tri základné faktory, pričom posledný (tretí) je výsledkom nadobudnutých schopností a skúseností, využívaných zdrojov a environmentálnych podmienok):

 • Naše stravovacie znalosti,
 • Naše stravovacie postoje,
 • Naše stravovacie správanie.

Ak ide o stravovacie správanie (sa) ľudí, sleduje najmä:

 • Nadmerný energetický príjem v strave a nízky výdaj (energie),
 • Nesprávne stravovanie sa a výber nezdravej výživy,
 • Nadmernú konzumáciu alkoholu,
 • Nedostatok pohybu,
 • Sedavý životný štýl,
 • Fajčenie,
 • Poruchy metabolizmu tukov
 • (a) vysoký krvný tlak.

A ako raz povedala známa anglická spisovateľka Virginia Woolf:
„Človek nemôže dobre myslieť, dobre milovať, dobre spať, ak dobre nejedol!“

Kraj | 19. 05. 2023

Zoznam blogov

Zoznam podcastov