Život bez obmedzení

Pre všetkých
s potravinovou intoleranciou

Odborný garant

Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. , MSc.

Lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia, ultrazvuková diagnostika a s niekoľkoročným štúdiom problematiky preventívnej a klinickej výživy, a dietetiky. Posledné roky sa zaoberá problematikou podpory verejného zdravia, edukácie odbornej aj širokej verejnosti o účelnej prevencii chronických neinfekčných „civilizačných“ ochorení.

V súčasnosti pracuje v klinických úväzkoch ako gastroenterológ v Onkologickom ústave svätej Alžbety a ako internista v Falck Healthcare v Bratislave (do roku 2020) a v ProCare v Bratislave (od roku 2021). V pedagogických aktivitách je niekoľko rokov činný ako vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V roku 2018 sa stal členom obezitologického tímu Biomedicínskeho Centra Slovenskej akadémie vied. Okrem toho sa dlhé roky v Poradni Onlife venoval individuálnemu poradenstvu pri obezite, podvýžive, dlhodobých poruchách trávenia, ako aj preventívnej a liečebnej výžive onkologických a kardiovaskulárnych chorôb.
MUDr. Zuzana Abaffyová

Pregraduálne vzdelanie
1990 – 1996 Fakulta medicíny Komenského univerzita, Bratislava

Postraduálne vzdelanie
1999 - Špecializácia v odbore Pediatria
2004 - Špecializácia v odbore klinická imunológia a alergológia

Pôsobenie
9/1996 - 9/ 2005 - II. detská klinika Detská fakultná univerzita v Bratislave
9/ 2005 - 9/ 2007 - odborný lekár ( imunoalergológia ) Pneumoalergo-centrum, Bratislava
10/ 2007 -1 / 2014 - Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o, Kudláková 7 , Bratislava – odborný lekár v odbore imunoalergológia a vedúci lekár denného stacionára pre deti s respiračnými ochoreniami
Od 2015 – Imuline, Bratislava – odborný lekár Imuno-alergológia

Som členkou Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu, Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Európskej akadémie alergológie a klinickej imunológie. Prednášam na odborných podujatiach a publikovala som niekoĺko publikácii v domácich odborných časopisoch, som spoluautorkou niekoľkých odborných publikácii.
MUDr. Vladislav Abaffy

Atestovaný lekár internej medicíny s dlhoročnou ambulantnou praxou, je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

V prístupe k pacientom sa usiluje aplikovať princípy celostnej medicíny podľa poznatkov a skúseností IFM (The Institute for Functional Medicine, Cleveland,Ohio). Poskytuje konzultácie v oblasti príjmu správnej a vyváženej výživy, histamínovej intolerancie a potravinových alergií, čo je v dnešnej modernej dobe veľmi rezonujúca téma. MUDr. Abaffy taktiež robí konzultácie ohľadom aplikácie infúzii s vysokodávkovým vitamínom C.

Sledujte a počúvajte nás na: