Kontakty

Telefón:
+421 2 59 307 310

E-mail:
info@krajpotravin.sk

Adresa:

TERNO real estate s.r.o.
Bratská 3
851 02
Bratislava
Slovensko

zistiť trasu

Kontakt pre médiá:

Tatiana Kubišová
press@kreativkolektiv.com
tel.: 0905 724 022

Korešpondenčná adresa:

Cesta na Senec 24
830 06
Bratislava

IČO: 50020188
DIČ: 2120151011
IČ DPH: SK2120151011

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK42 1111 0000 0013 9377 8001
SWIFT: UNCRSKBX