Podporujeme včelárske remeslo na Slovensku!

Aj vďaka vám sme podpo­rili rozvoj vče­lárstva na Slo­vensku a získali 1. miesto v kate­górii Spolo­čenská zodpo­vednosť v rámci Hermes komuni­kátor roka 2019.
Ďakujeme!

Kvetový med priamo od včelára

Včely zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti potravinovej bezpečnosti a bez ich pomoci by nebolo schopné rozmnožovať sa veľké množstvo poľnohospodárskych a lesných plodín. Včely sú aj dôležitým ukazovateľom stavu životného prostredia, no ich počet každým rokom výrazne klesá. Nám v KRAJi tento negatívny vývoj nie je ľahostajný. Rozhodli sme sa adoptovať si a starať sa o včelie spoločenstvá na východe Slovenska a prinášať vám sladký a chutný med, ktorý vyprodukujú.

V rámci projektu Adoptuj úľ sme sa rozhodli podporiť adopciu 58 úľov. Podarilo sa nám tak zachrániť viac ako 50-ročnú včelnicu na východnom Slovensku v malej horskej dedinke Vysoká, o ktorú sa profesionálne postará včelár Igor Štvarták. V budúcom roku zvýšime počet adoptovaných úľov na rovných sto.

V týchto dňoch už naše včielky usilovne pracujú na príprave novej, čerstvej dodávky medu.

Sledujte nás na: